Raspberry Pi – Headless SSH en WiFi instellen

raspberry pi logo

Op deze pagina beschrijven we hoe je een Raspberry Pi kan instellen zonder randapparatuur op een netwerk met SSH geactiveerd.


Vanwege veiligheidsredenen is SSH (Secure Shell) in de nieuwe images van Raspbian standaard gedeactiveerd, om deze aan te zetten moet je een bestandje genaamd “ssh” in de root van de boot partitie zetten, bij het opstarten van raspbian wordt ssh dan aangezet (en het bestandje wordt verwijderd!)

1) Stop de betreffende microSD (via een adapter) in een cardreader op een PC.
2) Open notepad plaats één spatie en sla het bestand op als  “ssh” (zonder extensie) in de root van de boot partitie:


WiFi configuratie

Om de Raspberry Pi te laten verbinden met een access point/gateway moet je een bestand aanmaken op de SD kaart:

wpa_supplicant.conf

Maak een bestand aan genaamd wpa_supplicant.conf met de volgende inhoud:

Vul daarbij je eigen gevens in bij SSID en wachtwoord.


Stop de SD kaart in de Raspberry Pi, na een tijdje is de Raspberry Pi verbonden met het netwerk en kan je inloggen met SSH.