Raspberry Pi – Hostnaam aanpassen

raspberry pi logo

Het is mogelijk de standaard hostname “raspberrypi” aan te passen naar eigen wens, zo is het ook handiger om te zoeken/verbinden als je meerdere Raspberry pi’s in je netwerk hebt hangen, ook zorgt dit voor meerdere naamconflicten in het netwerk omdat elke Raspberry Pi  standaard “raspberry.local” wil claimen.

Stap 1

Eerst gaan we de naam aanpassen in het host bestand, commando:

sudo nano /etc/hosts

Het bestand ziet er zo uit:

Laat alles staan behalve de laatste regel gelabeld “127.0.1.1”, as de naam daarachter (raspberrypi) aan met je eigen gewenste naam.
Sla het bestand op (CTRL+X) en overschrijf het bestand.

Of met 1 commando verander “raspberrypi” in “meterkast”:

sudo sed -i -e 's/raspberrypi/meterkast/g' /etc/hosts

Stap 2

Nu gaan we de huidige hostname aanpassen, commando:

sudo nano /etc/hostname

Het bestand ziet er zo uit:

Vervang hier de naam “raspberrypi” met je eigen gewenste naam.
Sla het bestand op (CTRL+X) en overschrijf het bestand.

Of met 1 commando verander “raspberrypi” in “meterkast”:

sudo sed -i -e 's/raspberrypi/meterkast/g' /etc/hostname

Stap 3

Raspbian Jessie:
Nu gaan we de wijzigingen doorvoeren in het systeem:

Direct:  sudo /etc/init.d/hostname.sh start

Met opnieuw opstarten

sudo /etc/init.d/hostname.sh && sudo reboot

Rasbian Stretch:

Reboot noodzakelijk:   sudo reboot

Bron(nen): howtogeek.com / pitown.blogspot.nl / blog.jongallant.com