Raspberry Pi – LDR uitlezen (GPIO/MCP3008)

Deze pagina beschrijft hoe je een LDR (lichtgevoelige weerstand) kan uitlezen op de Raspberry Pi met behulp van de MCP3008 chip.

Hardware:

ldr sensor

   BESTEL NU!

De LDR
De weerstand van de LDR is afhankelijk van de hoeveelheid licht. De afkorting LDR betekend lightdepent resistance. In het donker is de weerstand erg groot. Dan kan het wel tot 10 000 000 ohm. Als er fel licht op de LDR valt, is de weerstand kleiner. (100 ohm, afhankelijk van het type LDR)
Een LDR kan je gebruiken als sensor in een lichtsterktemeter. Hoe meer licht er op de LDR valt:
– des te kleiner de weerstand van de LDR
– en des te groter is de stroomsterkte van de LDR.

Om de LDR uit te lezen heb je een vaste weerstand nodig (bijvoorbeeld 220 ohm of 1K ohm), de weerstand functioneert dan als een spanningsdeler, zo kun je de spanning aflezen via de analoge uitgang (waarde 5v = 1024, waarde 0v = 0)

Aansluiten op de Raspberry Pi

Wat heb je nodig
1) MCP3008 + python module
2) Een weerstand 220 of 1000 Ohm (afhankelijk van je LDR waarde)

Sluit de LDR + MCP3008 aan zoals aangegeven op onderstaand schema:

Raspberry Pi met MCP3008 en LDR schema

Script: LDR uitlezen

Met onderstaand python script kun je de LDR uitlezen via de MCP3008:

Start het script met:  sudo python ldr.py , druk op CTRL+C om het script te stoppen!

Dit is de output in de console:

Script: LED schakelen op lichtniveau

In het volgende script kun je een LED schakelen aan de hand van de lichtinval op de LDR, sluit de LED en weerstand aan volgens onderstaand schema:

Raspberry Pi met MCP3008 en LDR+LED schema

Gebruik het volgende script om de LED aan en uit te zetten aan de hand van de lichtinval: