Raspberry Pi – LED aansturen via GPIO pin (BASH)

raspberry pi logo

Hier kun je lezen hoe je GPIO pinnen aanstuurt op de Raspberry Pi via de BASH commandolijn, in dit voorbeeld gaan we een LED laten branden.

Sluit een LED aan met een weerstand volgens onderstaand schema:

Raspberry Pi - GPIO led schema
1) GND > Weerstand> Kathode LED
2) PIN7 (GPIO4) > Anode LED

Voorbeeld LED aan/uit zetten:

1) Eerst moet je de pin “aanzetten”, met het commando:

echo "4" >/sys/class/gpio/export

2) Daarna moet de richting (direction) in of uit van het verkeer opgeven, voor de LED is dat “out”, het commando:

echo "out" >/sys/class/gpio/gpio4/direction

3a) De LED aan zetten:

echo "1" >/sys/class/gpio/gpio4/value

3b) De LED uit zetten:

echo "0" >/sys/class/gpio/gpio4/value

Knipperlicht:

Hieronder vind je een script in BASH om het LEDje als een knipperlicht te laten knipperen.

Maak een bestand aan, bijvoorbeeld /usr/src/knipperlicht.sh (evt onder root, en vergeet niet chmod te gebruiken om het bestand uit te kunnen voeren), voeg deze inhoud daar in toe:

Run het script, druk op CTRL+C om het script te stoppen!