Raspberry Pi – Mailen via een mailserver

Raspberry pi email

Ik heb een leuke site gevonden hoe je een mailserver installeert op de Raspberry Pi, zo kun je de Raspberry Pi mailtjes laten versturen, en tevens vanuit PHP de mail() functie gebruiken.
Ps. bij mailen vanuit PHP krijg je de foutmelding:  sh: 1: /usr/sbin/sendmail: not found

1) Zorg eest dat de repository up-to-date is, met het commando:  sudo apt-get update

2) Installeer SSMTP en de mail utilities met het commando:  sudo apt-get install ssmtp mailutils

3) Om SSMTP te configureren open je het bestand /etc/ssmtp/ssmtp.conf, met het commando:  sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf

Bij  mailhub=mail vul je de SMTP server in van je provider:

SSMTP mailserver 01

Pas eventueel de hostnaam nog aan mocht deze afwijken van de standaard “raspberrypi”.

SMTP met wachtwoord

Gebruik je een provider dat een wachtwoord gebruikt voor connectie, voeg dan deze regels toe en pas ze aan:

Gmail instellingen

Dit zijn de instellingen voor Gmail

FromLineOverride=YES ?

Deze regel laat je je eigen “from” header van een mailtje bepalen, zet je deze op NO, dan wordt het mailtje altijd verstuurd met de naam van de raspberry, dus FROM: raspberry@website.nl.
Als je deze regel op YES zet, kan je je eigen FROM header schrijven bijvoorbeeld uit een PHP script), als voorbeeld info@website.nl.

Druk op CTRL+O > Enter om de wijzigingen weg te schrijven en daarna op CTRL+X om NANO af te sluiten.

Authorisatie

5) Voordat je een mailtje kan versturen moet je ook eerst authorisatie geven (zgn email accounts) aan de desbetreffende gebruiker, hiervoor moet je het “SSMTP aliases” bestand bewerken dit is /etc/ssmtp/revaliases
Dit doe je met het commando: sudo  nano /etc/ssmtp/revaliases

Het formaat is: lokaal_account:uitgaand adres:mailhub[:poort]

Creeer een email account voor de gebruikers, zoals root, pi en niet te vergeten de webserver www-data:

SSMTP mailserver 02

Druk op CTRL+O > Enter om de wijzigingen weg te schrijven en daarna op CTRL+X om NANO af te sluiten.

6) Geef daarna rechten voor het SSMTP configuratie bestand met het commando:  sudo chmod 774 /etc/ssmtp/ssmtp.conf

Ps.  krijg je deze foutmelding?:  sendmail: RCPT TO:<name@adres.com> (550 Sender verify failed) kijk dan of de authorisaties goed staan!