Raspberry Pi – Overklokken

raspberry pi logo

LET OP: Eigen risico!, gebruik goede voeding en koeling!

Op deze pagina vind je een methode om de Raspberry Pi (3) te overklokken, aan de hand van een youtube filmpje geschreven.

Om te kijken waar de MAXIMALE frequentie op ingesteld is voor je Raspberry Pi, kun je het volgende commando gebruiken:

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq

geeft:

1200000

Om te kijken wat de HUIDIGE freqentie de processor is, gebruik het volgende commando:

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq

geeft:

600000

Waarom zit hier verschil in?, omdat de kloksnelheid van de Raspberry Pi (3) automatisch omlaag gaat als de processor niet heel veel hoeft te doen, bij (maximale) belasting gaat de kloksnelheiud omhoog.

De huidige temperatuur van de processor kan je zien met het commando:

vcgencmd measure_temp

Overklokken

Om de Raspberry Pi te overklokken moet het configuratiebestand bij opstarten aangepast worden: /boot/config.txt

Bewerk het bestand met het volgende commando:

sudo nano /boot/config.txt

Met arm_freq kan je de maximale kloksnelheid invoeren bijvoorbeeld voor 1300 Mhz:

arm_freq=1300

Naast kloksnelheid zal je ook meer voltage moeten toevoegen aan de processor om die snelheid te halen, dat kan met over_voltage

Raspberry pi op 1300 Mhz

Raspberry pi op 1400 Mhz

Benchmark – Sysbench

Om een goede benchmark uit te voeren hebben we Sysbench nodig, instelleer deze met het volgende commando:

sudo apt-get -y install sysbench

Een voorbeeld om de becnhmark te starten met wat priemgetallen is:

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=2000 --num-threads=4 run

Je ziet al een kleine verbetering met 100 Mhz extra!

Testscript

Gebruik het onderstaande testscript voor een echte stresstest van de Raspberry Pi

Maak een bash bestand aan met het commando:

sudo nano test.sh

Met daarin de volgende inhoud:

Sla het bestand op (CTRL+O > ENTER, CTRL+X > ENTER) en maak het uitvoerbaar met het commando:

sudo chmod +x test.sh

Start het bash script met:

./test.sh

Ps, ik heb bovenstaande geprobeerd met 2000 (ipv 20000) en dit was het resultaat in <1 minuut op een Raspberry Pi 3 zonder koeling: