Raspberry Pi – Software – Mosquitto MQTT Broker

Mosquitto MQTT Broker

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) is een lichtgewicht machine-naar-machine berichtenprotocol voor gebruik bovenop het TCP/IP protocol. Het is ontwikkeld om eenvoudige communicatie tussen “Internet of Things”-apparaten mogelijk te maken. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor geo-tracking van wagenparken, home automation, sensornetwerken en het op grote schaal verzamelen van data door bijvoorbeeld nutsbedrijven.

Mosquitto is een populaire MQTT server (‘broker’) gesteund door een actieve community en is eenvoudig te installeren en configureren.

Mosqitto installeren

1) Installeer de mosquitto pgp sleutel:

wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key

2) Voeg de pgp sleutel to aan apt-key en verwijder deze ernaa:

sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key && rm mosquitto-repo.gpg.key

3) Installeer / Download de listing

Stretch

LET OP: WERKT NOG NIET Gebruik JESSIE:

sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list -O /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list

Jessie:

sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list -O /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-jessie.list

Wheezy:

sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-wheezy.list -O /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-wheezy.list

Wheezy:

4) Update en upgrade apt-get repository listing

sudo apt-get update

Ps. krijg je een foutmelding / timeout van ppa.launchpad.net verwijder dan de java listing:

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list

5) Installeer Mosquitto

sudo apt-get install -y mosquitto mosquitto-clients

Ps. krijg je deze foutmelding?:

Dan een andere listing pakken (Jessie?) en oude verwijderen.

Mosqitto testen

Mosqitto is te testen doormiddel van 2 terminals (op hetzelfde systeem):

In terminal #1:  mosquitto_sub -d -t hello/world

Dan in terminal #2:  mosquitto_pub -d -t hello/world -m "Hello from terminal window 2!"

Het resultaat:


Bronnen:
instructables.com #1
instructables.com #2


Download Mosquitto @ mosquitto.org