Raspberry Pi – Software – MySQL

MySQL database

MySQL is een propriëtair opensource-managementsysteem voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. MySQL werd allereerst vooral gebruikt voor internettoepassingen zoals fora en gastenboeken, meestal in combinatie met PHP. MySQL vormt de basis van vele internettoepassingen en standalone software.

Installeer MySQL met het volgende commando: sudo apt-get install mysql-server

Als je ook PHP5 hebt geinstalleerd: Installeer MySQL met het volgende commando: sudo apt-get install mysql-server php5-mysql

Tijdens de installatie kan gevraagd worden om het MySQL root wachtwoord in te stellen:

mysql password screen

MySQL instellen

Verbindingen van buitenaf:
Standaard accepteert de MySQL server zoals nu geïnstalleerd op de Raspberry Pi geen connecties van buitenaf (niet van “localhost”), om een MySQL gebruiker in te stellen en te verbinden van buitenaf, volg deze stappen:

1) Bewerk het MySQL configuratiebestand /etc/mysql/my.cnf met het volgende commando: sudo nano /etc/mysql/my.cnf en zoek de regel:

bind-address            = 127.0.0.1

Zet hier een hekje voor (comment out), zodat iedereen verbinding kan maken met de MySQL server.

raspberry mysql config

Druk nu op CTRL+O (writeout) en dan op ENTER op het bestand op te slaan, dan vervolgens CTRL+X om nano af te sluiten.

2) Nu moeten we nog toestemming geven voor de desbetreffende gebruiker, je moet hiervoor MySQL via de BASH starten doormiddel van: sudo mysql -uroot -p[wachtwoord]

en voer het volgende commando uit (in MySQL): GRANT ALL ON *.* TO ‘[gebruiker]’@’%.%.%.%’ IDENTIFIED BY ‘[wachtwoord]’;

daarna gevolgd door: Exit

raspberry mysql user config

Hierna de MySQL server opnieuw opstarten om wijzigingen van kracht te doen laten komen met het commando: sudo /etc/init.d/mysql restart

Dan de server herstarten om wijzigingen van kracht te doen laten komen met het commando: sudo /etc/init.d/lighttpd force-reload