Raspberry Pi – Software – PHP5

PHP5

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina’s te creëren.
Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page (de volledige naam was Personal Home Page/Forms Interpreter, PHP/FI).
Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniem geworden: PHP: Hypertext Preprocessor.
Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot hypertext (meestal HyperText Markup Language (HTML) en Extensible HyperText Markup Language (XHTML)).

Installeer PHP5 met het commando: sudo apt-get install php5-common php5-cgi php5

Ps. de volgorde is belangrijk, als je php5 voor php-cgi zet, dan wordt ook Apache webserver geïnstalleerd en dat willen we niet naast lighttpd.

Om nu PHP scripts te gebruiken met Lighttpd moet je fast-cgi aan zetten, dit doe je met het commando: sudo lighty-enable-mod fastcgi-php

Dan nog even de server herstarten om wijzigingen van kracht te doen laten komen met het commando: sudo /etc/init.d/lighttpd force-reload

PHP vanaf Linux BASH:
Vanuit het Linux BASH commando kun je nog geen PHP (executable) aanroepen,, jem moet hiervoor de CLI (Command Line Interface) installeren, dit doe je met het commando: sudo apt-get install php5-cli

Je kan de CLI meteen testen met het commando:  php -r 'print("Hallo Wereld\n");'
(in de BASH staat dan: Hallo Wereld)

 

PHP testen

Nu is het tijd om php te testen, maak de website folder leeg: /var/www/html/ (oude installaties: /var/www/), maak een bestand index.php aan met het commando: sudo nano /var/www/html/index.php, en zet daarin:  <?php phpinfo();?>

Druk nu op CTRL+O (writeout) en dan op ENTER op het bestand op te slaan, dan vervolgens CTRL+X om nano af te sluiten.

Ga nu naar je website, als alles goed is gegaan zie je het PHP infoblad:

raspberry php info

PHP configratiebestand:

Waar het PHP configuratiebestand staat en welke geladen wordt, kun je achterhalen met het commando: php –ini (dubbele streepjes)

PHP instellen

In de meeste gevallen wordt het PHP configuratiebestand /etc/php5/cli/php.ini geladen, deze kun je bewerken met het commando: sudo nano /etc/php5/cli/php.ini

max_execution_time = 300
Dit is voor de “timeout” (maximale looptijd) cvan een PHP script (via een browser) in seconden (standaard 30 sec)

post_max_size = 100M
Dit is voor het “posten” van grotere bestanden (dan standaard 8MB)

upload_max_filesize = 100M
Dit is voor het uploaden van grotere bestanden (dan standaard 2MB), ook handing voor het importeren van grotere MySQL databases

date.timezone = “Europe/Amsterdam”
Heel belangrijk om dit goed in te stellen, PHP trekt namelijk niets aan van je Raspberry Pi instellingen.

Druk nu op CTRL+O (writeout) en dan op ENTER op het bestand op te slaan, dan vervolgens CTRL+X om nano af te sluiten.
Dan nog even de lighttpd server herstarten om wijzigingen van kracht te doen laten komen met het commando: sudo /etc/init.d/lighttpd restart

PHP tijd testen:
Je kan de datum en tijd van PHP testen door een PHP bestand aan te maken met deze inhoud en dit uit te voeren via de browser:

<?php print "De datum en tijd is: " . date("y-m-d H:i:s", time()); ?>