Raspberry Pi – WiFi dongle en instellingen

wifi logoraspberry pi logo

De Raspberry Pi (model B) heeft een vaste LAN connectie, uiteraard kun je ook een WiFi dongle via een USB poort er op aansluiten, de Raspberry Pi kan goed omgaan met Realtek chipsets, deze worden veelal out-of-the-box ondersteund! op deze website kun je een lijst vinden van werkende en niet werkende WiFi adapters voor de Raspberry Pi.

Let op: Sommige WiFi dongles trekken zoveel vermogen dat direct aansluiten op de Raspberry Pi niet aanbevolen is!, sluit deze daarom aan via een gevoede USB hub!

Nadat je een WiFi USB dongle hebt aangesloten, tik het volgende commando in: sudo ifconfig

Dit geeft een lijstje met je netwerk gegevens:

  • eth0 – de ingebouwde ethernet poort (LAN)
  • lo – de loopback device
  • wlan0 – de draadloze adapter.

Als je wlan0 in het lijstje ziet staan, is je WiFi adapter herkent, nu kunnen we deze configureren, we behandelen hier alleen de “commandline set up” (dus niet via de desktop (grafische) omgeving)

raspberry pi wifi config ifconfig

Ps. normaliter is op de meeste besturingssystemen van de Raspberry Pi al het nodige geïnstalleerd voor (draadloze) netwerk configuratie, mocht dit niet zo zijn, dan kunnen deze “tools” alsnog geïnstalleerd worden met het volgende commando: sudo apt-get install wpasupplicant wireless-tools

Je kan ook nog Ralink firmware installeren met het volgende commando: sudo apt-get install firmware-ralink

De algemene netwerk instellingen zijn te vinden in het configuratiebestand /etc/network/interfaces
De WiFi instellingen en details staan in het configuratiebestand: /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Open het netwerk configuratiebestand voor bewerken met het commando: sudo nano /etc/network/interfaces

Het volgende moet dan staan onder het stukje voor wlan0:

Druk nu op CTRL+O (writeout) en dan op ENTER op het bestand op te slaan, dan vervolgens CTRL+X om nano af te sluiten.

Om een lijst te krijgen van de aanwezige netwerken voer het volgende commando uit: sudo iwlist wlan0 scan
Dit kan (te) veel informatie opleveren je kan het grep commando gebruiken om de informatie te folteren, bijvoorbeeld met het commando: sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID

raspberry pi wifi config iwlist

Selecteer een netwerk, we gaan nu de autorisatie gegevens toevoegen aan het bestand wpa_supplicant.conf doormiddel van het commando:

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

De eerste 2 lijnen moeten het volgende weergeven:

Voeg daar het volgende aan toe:

Als je nog de oude WEP encryptie gebruikt voeg dan het volgende toe (in plaats van het bovenstaande):

Druk nu op CTRL+O (writeout) en dan op ENTER op het bestand op te slaan, dan vervolgens CTRL+X om nano af te sluiten.

Geavanceerde WiFi instellingen

In het configuratiebestand kun je meerdere additionele velden instellen zoals:

  • proto = Protocol: RSN (voor WPA2), WPA (voor WPA1)
  • pairwise = CCMP (voor WPA2 (oftewel AES)), TKIP (voor WPA1)
  • auth_alg = Authenticatie algoritme: OPEN (voor WPA1 en WPa2), minder wordt gebruikt: SHARED of LEAP
  • scan_ssid=1 (verbinden met een netwerk dat geen SSID uitzend!)

Een voorbeeld hoe het configuratiebestand eruit kan komen te zien:

raspberry pi wifi voorbeeld

Let op: er zijn vele commando’s bekend om het netwerk op de Rasberry Pi te herstarten, echter zorgen deze ervoor dat de Raspberry Pi crasht:

sudo /etc/init.d/networking restart
sudo service networking restart
sudo ifdown wlan0 && sudo ifup wlan0

Aanbevolen is om de Raspberry Pi te rebooten met het volgende commando: sudo reboot

Nadat je Raspberry Pi opnieuw is opgestart, kun je kijken of je WiFi USB dongle een IP adres heeft gekregen van je router, dit kan met het volgende commando: sudo ifconfig

WiFi USB 1.1 adapters

Adapter met een oudere protocol kunnen niet goed werken op de USB 2.0 poorten van de Raspberry Pi, lees deze pagina om de USB poorten van de raspberry pi op USB 1.1 te zetten.

Mijn Wifi dongle maakt geen verbinding met mijn router

Ook ik had alles goed ingesteld maar mijn wifi dongle weigerde contact te maken met mijn router ondanks dat ik alles zoals hierboven beschreven staat goed had ingesteld!

Er is een manier om het configuratiebestand /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf  niet te gebruiken, door de gegevens rechtstreeks in /etc/network/interfaces te zetten, comment de regel met “wpa-roam” en voeg 2 nieuwe regels toe:

Voorbeeld:

Reboot de Raspberry Pi met het commando: sudo reboot

Uitval voorkomen met WiFi adapters

Veelal kunnen WiFi dongles uitvallen, de reden is veelal onbekend, na veel zoeken op internet kan dat te maken hebben met “power management” of niet goed werkende firmware.
Om WiFi stabiliteit te verbeteren kun je “power management” uitzetten door het configuratiebestand /etc/network/interfaces te bewerken met het commando sudo nano /etc/network/interfaces en deze lijn aan het wlan0 gedeelte toe te voegen:

De configuratie kan er dan zo uit zien:

wifi wireless off

UPDATE 2015-02-08:
“Powersavings” uitzetten voor de nieuw firmware:

sudo nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf

voeg het volgende toe aan het bestand:

options 8192cu rtw_power_mgnt=0

Druk nu op CTRL+O (writeout) en dan op ENTER op het bestand op te slaan, dan vervolgens CTRL+X om nano af te sluiten.
Reboot de Raspberry Pi met het volgende commando: sudo reboot

Werkende USB WiFi adapters (Core 3.18):