Synology NAS – ROOT handelingen (DSM 6.x)

synology logo

login icon

Hoewel het (nog) niet mogelijk is om als root in te loggen, kan je via een omweg wel root handelingen uitvoeren op een NAS met DSM6.

Ga als volgt te werk:
1) Log in via SSH als “admin” met het bijbehorende wachtwoord
2) Wissel naar root met het commando:  sudo su - (er wordt wederom om het “admin” wachtwoord gevraagd)
3) Je bent nu root en kan root handelingen uitoveren.

Bestandseigenaar aanpassen
Bestandseigenaar aanpassen naar admin kan met  chown -R [naam] [pad]
Bijvoorbeeld httpd configuratie aanpassen naar gebruiker admin zodat je deze kan bewerken:

chown -R admin /usr/local/etc/httpd