Synology NAS – ROOT handelingen (DSM 6.x)

login icon

Hoewel het (nog) niet mogelijk is om als root in te loggen, kan je via een omweg wel root handelingen uitvoeren op een NAS met DSM6.

Ga als volgt te werk:
1) Log in via SSH als “admin” met het bijbehorende wachtwoord
2) Wissel naar root met het commando:  sudo su - (er wordt wederom om het “admin” wachtwoord gevraagd)
3) Je bent nu root en kan root handelingen uitoveren.

ROOT wachtwoord aanpassen
Het wachtwoord van root aanpassen kan met het commando:
synouser --setpw root [WACHTWOORD]
(Ps. tekens zoals $$ worden wel gepakt, maar je kan er niet mee inloggen met WinSCP??)

Bestandseigenaar aanpassen

Bestandseigenaar aanpassen naar admin kan met  chown -R [naam] [pad]

Bijvoorbeeld httpd configuratie aanpassen naar gebruiker admin zodat je deze kan bewerken:

DSM 5.x: chown -R admin /usr/local/etc/httpd

DSM 6.x: chown -R admin /usr/local/etc/apache24/conf/