Webserver software – MySQL database – 03 configuratie voor PHP 5.2.x en 5.4.x

php mysql
Nu je MySQL geïnstalleerd hebt, ben je er nog niet, PHP moet ook kunnen communiceren met MySQL, dit gebeurd door het laden van een module van MySQL voor PHP 5, hetgeen dat automatisch gebeurde in versie 4 van PHP, maar bij versie 5 van PHP handmatig zal moeten worden geconfigureerd (alleen ODBC wordt nog automatisch geladen). Open het configuratie bestand van PHP [PHP5Folder]\php.ini met het kladblok. Nu het pad ingesteld staat kunnen we de module gaan laden, zoek de lijst met “extensions” op, en verwijder de ; (puntkomma) bij de “mysql” extensies zodat deze modules geladen worden:

php_mysql.dll = Standaard MySQL API handelingen
php_mysqli.dll = Uitgebreide MySQL API handelingen (wordt in modernere PHP scripts gebruikt)

Ps. Tekst achter ” ; ” deze (puntkomma) tekens wordt niet door PHP gelezen en wordt als commentaar beschouwd.
Sla het bestand op.

Omdat de “path environments” niet altijd goed staan en/of geladen worden is het beter om deze handeling uit te voeren:
Kopieer [PHP5Folder]\libmysql.dll naar [WindowsFolder]\System32\

Start nu de computer opnieuw op, ga nu naar je PHP test pagina, als het allemaal goed is gegaan moet MySQL in de PHPinfo lijst staan, dit betekend dat MySQL juist wordt geladen door PHP:

mysql server phpinfo