Webserver software – PHP

php logo

Website

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina’s te creëren. PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior softwareontwikkelaar bij IBM. Lerdorf gebruiktePerl als inspiratie.

Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page (de volledige naam was Personal Home Page/Forms Interpreter, PHP/FI). Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniem geworden: PHP: Hypertext Preprocessor. Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot hypertext (meestal HyperText Markup Language (HTML) en Extensible HyperText Markup Language (XHTML)).

PHP is een scripttaal en is vergelijkbaar met Perl, Python en Ruby. Qua syntaxis lijkt PHP het meest op C. In tegenstelling tot C is het in PHP (met name PHP5) mogelijk objectgeoriënteerd te programmeren, net als in bijvoorbeeld Java, C++ en C♯. Net als bij veel andere scripttalen moeten variabelen voorafgegaan worden door een dollarteken (‘$’). Dit in tegenstelling tot talen als C, C++ en Java. Dit is overgenomen uit de scripttaal Perl, waarvan PHP mede is afgeleid. Naast server-side scripting kan PHP ook gebruikt worden via deopdrachtregel of in grafische applicaties, bijvoorbeeld met PHP-GTK (PHP met GTK+).

Bron: Wikipedia

Let op!: Gebruik de juiste C++ runtime onderdelen!

Microsoft Visual Studio 6 (VC6)
Microsoft Visual Studio 2005 (VC8)
Microsoft Visual Studio 2008 (VC9)
Microsoft Visual Studio 2010 (VC10)
Microsoft Visual Studio 2012 (VC11)
Microsoft Visual Studio 2013 (VC12)
Microsoft Visual Studio 2015 (VC14)

VC10 – VC10 is the latest Visual Studio which supports XP and 2003, runs on: XP+, 7 SP1, Vista SP2, 8 / 8.1, 10, Server 2013+, Server 2008 SP2 / R2 SP1, Server 2012 / R2, Server 2016.

Download PHP @ php.net
Download PHP (ouder versies) @ windows.php.net
Download PHP (oude versies) @ museum.php.net