3D Ontwerp – Sweet Home 3D (software)

Website

Sweet Home 3D is een vrij te gebruiken ontwerpprogramma dat je helpt om de plattegrond van je huis te tekenen, meubilair te plaatsen en de resultaten in 3D te bekijken.


Download @ sweethome3d.com

Onder Windows: Voer het gedownloade installatie programma uit en volg de instructies van de installatiewizard.
Onder Mac OS X: Dubbelklik op het gedownloade bestand en voer de SweetHome3D applicatie uit die in de geopende map staat. Als het systeem Sweet Home 3D niet uit wil voeren omdat het niet is gevalideerd door Apple, klik dan op het applicatie icoontje terwijl je Ctrl ingedrukt houdt en kies Open in het submenu dat verschijnt. Klik en sleep de applicatie in de map van je keuze om Sweet Home 3D te installeren.
Onder Linux: Pak het gedownloade bestand uit en voer de SweetHome3D applicatie uit die in de map staat. Verplaats de uitgepakte map naar een map van je keuze om Sweet Home 3D te installeren.