Arexx – Software

Arexx logo

Website

BS-1000
De BS-1000 LAN ontvanger maakt het mogelijk om de sensor data van het AREXX MultiLog systeem eenvoudig zichtbaar te maken op alle Windows computers in het netwerk. Hierbij is het mogelijk de BS-1000 stand alone te laten werken, waarbij de meetgegevens real time over het netwerk naar geselecteerde PC’s worden verstuurd. Daarnaast kunt u de sensorgegevens verwerken met de MultiLog software op dezelfde manier als bij de BS-500 ontvanger. Tevens is het mogelijk om de BS-1000 te gebruiken als USB ontvanger of als standalone ontvanger met geheugenontvangst. De BS-1000 heeft ingebouwde Messenger functionaliteit, waarmee het o.a. mogelijk is alarm e-mails te versturen zonder tussenkomst van een PC. Met de Messenger functionaliteit is het ook mogelijk de meetgegevens direct naar een webserver te sturen.

De BS-1000 wordt standaard geleverd met een net adapter. Inclusief uitvoerige messenger en synchronisatie software.

Software
Vanaf versie 2.0.0 is de software uitgebreid. Het is nu mogelijk om de sensordata van meerdere ontvangers (BS-500, BS-1000 of eventueel een PC) over een netwerk te synchroniseren. Dat betekent dat in grote gebouwen de data van alle sensoren op een server of een PC kan worden verzameld.

Daarnaast beschikt deze softwareversie over diverse tools waaronder een netwerk config tool, waarmee de BS-1000 LAN ontvanger kan worden geconfigureerd. Tevens is er een calibratie tool voor de PT-100 sensor.

Tot slot zijn er extra tools voor de BS-1000 waarmee deze LAN ontvanger eenvoudig kan worden geconfigureerd.

Temperature Logger Software
The most recent Version of the Temperaturelogger Software.
– Different downloads for each language!
– Windows XPsp2/Vista/Win7/Win8/Win8.1

Temperature Logger Screen saver
Temperature Logger Screen saver.

Measurement Removal Tool
Tool for removal of measurements from the log. Use this tool in conjunction with the templogger software.