ESP8266 WiFi – Connectie met een router maken (NodeMCU)

nodeMCU logo

wireless connection icon

Op deze pagina vind je een paar eenvoudige stappen om met NodeMCU (0.9.6dev) verbinding te maken met een router en het internet.


Connectie maken met een router DHCP (basic)

1) Open een seriële verbinding met de module.
2) Om het IP adres van de module weer te geven, gebruik het commando:

print(wifi.sta.getip())

Als je dit meteen zou uitvoeren krijg je “nil” terug als reactie:

3) Zet de module in “station” modus (niet als “access point”) met het volgende commando:

wifi.setmode(wifi.STATION)

4) Maak connectie met een router met het volgende commando:

wifi.sta.config("SSID","wachtwoord")

5) Als alles goed is gegaan kun je met het commando:

print(wifi.sta.getip())

het verkregen IP adres, subnet masker en gateway zien:


Connectie maken met een router DHCP

Hier volgt een script om connectie te maken met een router DHCP, je hebt ESPlorer nodig, sla het script op als init.lua zodat ht gestart wordt bij het opstarten van de module!


Connectie maken met een router via VAST IP adres

Hier volgt een script om connectie te maken met een router via een vast IP adres, je hebt ESPlorer nodig, sla het script op als init.lua zodat ht gestart wordt bij het opstarten van de module!


Bron(nen):
nodemcu.com
domoticz.com