ESP8266 WiFi Project – Relais schakelen via internet

ESP8266 chip icon

In dit voorbeeld laat ik zien hoe je een relais kan schakelen met een ESP/Wemos module op ArduinoIDE, het relais is aangesloten op D1.


Script – Relais aan/uit

Het script hieronder start een server (via poort 80) op de ESP, door middel van een HREF link en 2 knoppen wordt een PHP GET commando uitgevoerd op dezelfde pagina, dat wordt uitgelezen door het script welke vervolgens een relais aanstuurt:

Ps. vergeet niet het SSID en wachtwoord in te vullen!

Webinterface:


Script – Deur open

Onderstaand script zet het relais voor een aantal seconden aan, handig als bijvoorbeeld deur opener.