ESP8266 WiFi – Webserver (NodeMCU)

nodeMCU logo

server met wereldbol

Op deze pagina vind je een paar eenvoudige stappen om met NodeMCU (0.9.6dev) verbinding te maken met een router en een kleine webserver te starten met “Hallo wereld!”.

Wat heb je nodig?
1) ESPlorer IDE

Connectie maken met een Router (DHCP)
De eerste stap is om connectie te maken met een router (via DHCP), dan kun je doen met de volgende code opgeslagen als ini.lua (wordt gestart bij het opstarten van de module), vul je SSID en Wachtwoord in en sla het bestand op (in de module).

De volgende stap is dat wanneer er een connectie is gemaakt het server script “server.lua” gestart kan worden, sla het bestand op (in de module):

Zodra je de module opnieuw hebt opgestart en een IP adres hebt verkregen kun je deze in je browser intikken op op de ESP module uit te komen:

ESP8266 NodeMCUO webserver voorbeeld

Bron(nen):
nodemcu.com
domoticz.com
esp8266.com forum