Firmware – Atmel – AVRdude

Atmel AVR logo

AVRdude is een tool om machine-code in zgn. HEX bestanden te transporteren via een ISP or JTAG AVR interface naar een intern flash geheugen.


AVRdude voor Windows

AVRdude voor Windows is te vinden in een Arduino folder in:

EXE+DLL -> [Arduino folder]\hardware\tools\avr\bin\
CONF -> [Arduino folder]\hardware\tools\avr\etc\

Je hebt altijd deze 3 bestanden nodig om AVRdude uit te voeren:


Installatie onder Linux (apt-get)

Commando:  sudo apt-get install avrdude


Welke programmers worden ondersteund?

Commando: sudo avrdude -c x


Welke chips worden ondersteund?

Commando: sudo avrdude -c avrisp


Arduino commandolijn parameters

Arduino:Chip:Programmer:Baudrate:
Mega (ATMEGA1280)m1280stk50057600
Mega (ATMEGA2560)atmega2560stk500v2115200
Uno (ATmega328)m328pstk500115200
Duemilanove/Nano (ATmega168)m168stk50019200
Duemilanove/Nano (ATmega328)m328pstk50057600
ATTINY45ATTINY45stk500v119200