Linux – Software installatie met APT-GET

apt-get logo

APT, Advanced Packaging Tool is een in C++ geschreven pakketbeheerprogramma dat gebruikt wordt op Linuxdistributies die gebaseerd zijn op Debian. Het programma vormt een uitbreiding op het programma dpkg dat gebruikt wordt om een .deb-pakket effectief te installeren.

Functies:
– Het downloaden en installeren van .deb-pakketten uit de zogenaamde repositories, de archieven die deze pakketten bevatten.
– Oplossen van afhankelijkheden; programma’s die nodig zijn om het geïnstalleerde programma te laten werken worden meegeïnstalleerd.
– Het updaten van de pakketbronlijst om programma’s te upgraden (via apt-get update en apt-get upgrade).
– Het verwijderen van programma’s via apt-get remove.
– Het zoeken naar programma’s met apt-cache search.

Een programma installeren met APT-GET doe je met het volgende commando:
sudo apt-get install [softwarenaam]

Voordat je met APT-GET wat installeert, altijd een update en upgrade uitvoeren, anders heb je kans op foutmeldingen, dit kan met het commando:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Je kan ook diverse softwarenamen achter elkaar zetten, om zo meerdere achter elkaar te installeren:
sudo apt-get install lighttpd php5-common php5-cgi php5 php5-cli mysql-server php5-mysql avrdude python python3

Programma's te installeren met APT-GET

Wat:APT-GET software naam:
Webserver (lighttpd)lighttpd
PHP5php5-common php5-cgi php5
PHP commandlinephp5-cli
MySQL servermysql-server
MySQL voor PHP5php5-mysql
Atmel chip programmerenavrdude
Python 2.xpython
Python 2 - PIP package managerpython-pip
Python 3.xpython3
Python 3 - PIP package managerpython3-pip
Bluetooth ondersteuningbluez
Bluetooth managerblueman