Node-RED – Installatie op Raspberry Pi

Node-RED is al standaard geïnstalleerd in OS Rasbian voor de Raspberry Pi, en draait na starten op poort 1880.

raspberrypi.local:1880


Updaten

Er is kans dat een oude versie van node.js wordt gebruikt, aanbevolen wordt om node.js te updaten middels onderstaand commando:

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-deb-package/master/resources/update-nodejs-and-nodered)


Starten

Node-RED kan gestart worden met het volgende console commando node-red-start  of via het startmenu van Raspbian.

Console:

Startmenu:

Automatisch Starten

Automatisch starten met opstarten raspberry pi kan met de volgende commando’s:

sudo systemctl enable nodered.service

Output: Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nodered.service → /lib/systemd/system/nodered.service.

sudo systemctl start nodered.service


Node-RED in browser:


Bron(nen): nodered.org / raspberrypi.org