OCX (ActiveX-besturingselement) bestanden

ocx icon

Wat is ActiveX?

ActiveX is een framework voor het definiëren van herbruikbare softwarecomponenten op een programmeertaalonafhankelijke manier. De functionaliteit van de software kan vervolgens opgebouwd zijn uit één of meer componenten. De techniek werd in 1996 geïntroduceerd door Microsoft als een ontwikkeling van de Microsoft-technologieën Component Object Model (COM) en Object Linking and Embedding (OLE). ActiveX wordt vaak gebruikt in Windows, alhoewel de techniek ook gebruikt kan worden bij andere besturingssystemen.

Gebruik
Veel Windows-programma’s gebruiken ActiveX-componenten om functies aan te bieden en eigen functionaliteit in te sluiten, die vervolgens kunnen gebruikt worden in andere programma’s. Onder meer volgende Microsoft-software maakt gebruik van ActiveX: Internet Explorer, Microsoft Office, Microsoft Visual Studio en Windows Media Player. Internet Explorer staat tevens toe dat ActiveX-componenten ingesloten worden in webpagina’s.

Bron: wikipedia

OCX bestanden worden vooral veel gebuikt door software dat is gemaakt in Visual Basic (6.0), de software komt veelal met een foutmelding van een missend bestand.

Link: Installeren en registreren van OCX bestanden in het register.


 ocxdump logo

Website waar je OCX bestanden kunt downloaden.