Plugwise – Circles toevoegen aan de huidige set-up

plugwise circle

plugwise logo

Voor modules met firmwareversie 2011-05-13

Haal de Circle uit het stopcontact en plaats deze terug. Schakelt deze pas na enkele seconden in (te horen aan het klik-geluid)? Dan is er geen netwerk toegewezen aan de module en hoeft de Circle niet hersteld te worden.

• Haal de Circle uit het stopcontact.
• Steek de Circle gedurende 2 seconden in het stopcontact, en neem deze weer uit.
• Steek de Circle nogmaals 2 seconden in het stopcontact, en neem deze uit.
• Steek de Circle nu 8 seconden in het stopcontact, en haal deze er weer uit.
• Wacht nu 2 seconden alvorens de Circle terug te steken.

De netwerkinstellingen van de Circle zijn nu verwijderd. (wanneer deze is ingestoken, duurt het enkele seconden voor de klik hoorbaar is)
Als u meerdere Circles tegelijk dient te herstellen, kunt u ze het best naast elkaar in een groot stekkerblok steken en daarmee de procedure voor alle Circles tegelijk uitvoeren.

Voor modules met firmwareversie 2009-09-08 en 2010-11-01

Haal de Circle uit het stopcontact en plaats deze terug. Schakelt deze pas na enkele seconden in (te horen aan het klik-geluid)? Dan is er geen netwerk toegewezen aan de module en hoeft de Circle niet hersteld te worden.

• Neem de Circle uit het stopcontact en steek deze terug. Wacht 2 seconden.
• Herhaal de bovenstaande twee stappen nog twee keer.

Als u meerdere Circles tegelijk dient te herstellen, kunt u ze het best naast elkaar in een groot stekkerblok steken en daarmee de procedure voor alle Circles tegelijk uitvoeren.

Voor modules met firmwareversie 2008-08-26

•Haal de Circle uit het stopcontact, plaats deze terug en tel het aantal seconden tot deze inschakelt (dit is te horen aan het klikgeluid van het relais). Trek hier 6 seconden vanaf. De uitkomst is de reset-interval. Als de uitkomst kleiner is dan 4, houd dan 4 seconden aan.

Voorbeeld: als er 16 seconden verstrijken tussen het in het stopcontact steken van de module en het inschakelen van het aangesloten apparaat, is het reset-interval 16 – 6 = 10 seconden.
• Haal de Circle gedurende 3 seconden uit het stopcontact.
• Plaats de module terug in het stopcontact gedurende het reset-interval.
• Herhaal de bovenstaande stappen nog 2 maal.
• Steek de Circle terug in het stopcontact.

Als u meerdere Circles tegelijk dient te herstellen, kunt u ze het best naast elkaar in een groot stekkerblok steken en daarmee de procedure voor alle Circles tegelijk uitvoeren.

Heeft u de Circle+ gereset?
Dan dient u ook bij de andere Circles de reset-procedure te doorlopen. Uw Stick zal de Circle+ niet meer herkennen. Het opbouwen van het netwerk moet nu opnieuw gedaan worden. Dit is een grotendeels automatisch proces, maar kan wel tot 45 minuten duren.

– Nadat alle Circles en Circle+ gereset zijn, plaatst u die terug op hun oorspronkelijke locaties.
– Start de Configuratie Wizard (via Windows menu Start>Plugwise Source)
– Doorloop de stappen tot stap 5. De Circle+ zal nu niet gevonden worden.
– Klik op de knop met het rode kruisje om de Stick te resetten.
– Als de Stick is gereset, typt u het ID van de Circle+ in het vak en klikt u op de knop met de groene pijl.
– U kunt nu de Configuratie Wizard verder doorlopen. Dit gaat net zoals toen u uw set de eerste keer installeerde, maar het kan langer duren voor de Circles aangemeld zijn.

Bron: Plugwise FAQ