Plugwise Smile P1 – De tijd klopt niet

oneindige tijd banner

Veel mensen klagen dat de tijd van de Smile P1 niet klopt, dit is juist!, de smile houd geen rekening met “de wintertijd”!, in de wintertijd (van November t/m Maart) loopt de smile 1 uur achter, in de zomertijd (van April t/m Oktober) klopt het wel!

Tijdverschil tussen APP’s (Android/iOS) en Windows software.
Het volgende is mij gemaild:
De grafieken op de iPad app en de PC app zijn een uur verschiven t.o.v. elkaar.
Een uurbalk (18:00-19:00) staat op de iPad op 19:00 uur en op de PC op 18:00 uur.

Waarom geen “wintertijd”?
Ik vermoed dat plugwise hiervoor heeft gekozen omdat je anders geen juiste chronologische statistieken en/of grafieken uit je smile kan halen want:

Van wintertijd naar zomertijd heb je een uur geen meetgegevens omdat de klok van 02:00 naar 03:00 wordt verzet!
Van zomertijd naar wintertijd heb je een uur aan dubbele meetgegevens omdat de klok van 03:00 naar 02:00 verzet!

Mail d.d. 2013-03-01 Leo Plugge:

Tijd corrigeren en doorrekenen.
Je kan deze afwijking zelf corrigeren, maar dan moet je wel alles doorrekenen (incl. wintertijden en schrikkeljaren), ik heb hier een scriptvoorbeeld gemaakt met Autoit3: