Plugwise Smile P1 – Opgeslagen telegrammen downloaden

Dit is een manier om een backup te maken van de telegrammen die door de smile v1.1.9 opgeslagen worden, De logs staan op de smile opgeslagen in de folder ‘/etc/plugwise/p1logs/‘ en hebben de extensie: *.dat

Wat heb je nodig?

1) Putty tools

Hoe ga je te werk?

1) Maak een folder ‘logs’ aan op C:\
2) Gebruik pscp.exe op de desktop om de download te starten met onderstaand voorbeeld:
pscp.exe -pw [smile wachtwoord] -unsafe -scp -p root@[smile ip]:/etc/plugwise/p1logs/*.dat C:\logs

Ps. de -unsafe functie is nodig om te downloaden, anders wordt gevraagd om SSH2 encryptie.

plugwise smile copy telegrams 01

Er worden ca. 3000 logs gekopieerd naar C:\logs:
plugwise smile copy telegrams 02

3) Verwijder daarna eventueel de logs uit de smile, dat kun je met dit commando doen via putty op de smile:  rm /etc/plugwise/p1logs/*.dat