Plugwise Stretch 2.0 – Boot environment

Om de boot environment van de Smile P1 weer te geven kies optie 4 in het bootmenu en type “printenv”

Ps. houd de “4” ingedrukt (in PuTTY) anders werkt het niet!

Hele boot: