Plugwise Stretch 2.0 – Links en bestanden

Links getest met firmware v2.0.x / v2.1.x / v2.2.x

Apparaat/Module (appliance) gegevens:
http://192.168.X.X/core/modules (overzicht van aangesloten apparaten op het ZigBee netwerk (module niveau) vanuit de stretch)
http://192.168.X.X/core/modules;id=[MODULEID] (geeft de gegevens weer van 1 module (apparaat) in XML, [MODULEID] is het ID van de module)

http://192.168.X.X/core/appliances (overzicht van alle aangesloten apparaten op het ZigBee netwerk (appliance niveau), met alle gegevens die IN de apparaten staan)
http://192.168.X.X/core/appliances;id=[APPID] (geeft de gegevens weer van 1 module (apparaat) in XML, [APPID] is het ID van de appliance)
http://192.168.X.X/core/appliances/interval_logs (geeft een XML overzicht van het verbruik/opwek van de apparaten in het ZigBee netwerk)
http://192.168.X.X/core/appliances/interval_logs?type=electricity_consumed (geeft een XML overzicht weer, alleen van het verbruik van de apparaten in het ZigBee netwerk)
http://192.168.X.X/core/appliances/interval_logs?type=electricity_produced (geeft een XML overzicht weer, alleen van het opgewekte vermogen van de apparaten in het ZigBee netwerk)

http://192.168.X.X/core/rules (geeft motion sensors weer?)
http://192.168.X.X/core/groups (geeft een XML weer van de ingestelde (schakel) groepen, bijvoorbeeld icm de Scan)
http://192.168.X.X/core/networks (geeft een overzicht in XML weer van het ZigBee netwerk)
http://192.168.X.X/core/configuration (geeft een overzicht van ttyX)
http://192.168.X.X/core/enumerations (overzicht van benamingen)
http://192.168.X.X/core/domain_objects (overzicht circles en netwerk)
http://192.168.X.X/core/locations (?)

http://192.168.X.X/system (gateway, lan info, ssid, timezone)
http://192.168.X.X/system/timezones (tijdzones)
http://192.168.X.X/system/beacon (stretch “baken”)
http://192.168.X.X/system;@scan/wlan0 (wifi gegevens (lijst SSID’s + signaalsterke))
http://192.168.x.x/system;@upgrade_check (moet met POST commando)
http://192.168.x.x/system;@upgrade_check/gateway (gateway gegevens?)
http://192.168.x.x/system;@upgrade_download (upgrade downloaden)
http://192.168.x.x/system;@update_install (upgrade installeren)

http://192.168.X.X/portal/gateway (hardware gegevens)
http://192.168.X.X/portal/license (licentie gegevens)
http://192.168.X.X/portal/url_list (URL lijst met plugwise links)

Diagnostische gegevens:
http://192.168.X.X/diagnostic (geeft een log weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/log (geeft een log weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/log/nginx/error (geeft NGINX error log weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/log/nginx/access (geeft NGINX toegangslog weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/log/dmesg (geeft bootlog weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/log/syslog (geeft systeem log weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/report (geeft het totale diagnostische rapport weer)
Wordt wel data weergegeven, maar dit is geen XML (zoals op de smile)

Links getest met firmware v1.0.x

Plugwise Stretch 2.0 interne “homepage”
http://192.168.X.X/index.html (verwijst alleen naar: \html_interface)
http://192.168.X.X/favicon.ico (icon (plaatje))
http://192.168.X.X/html_interface/index.html (hoofdsite van de smile)

http://192.168.X.X/html_interface/jquery.js (jQuery bibliotheek)
http://192.168.X.X/html_interface/plugwise.js (Plugwise javascript voor hoofdpagina)
http://192.168.X.X/html_interface/plugwise.css (opmaakbestand voor hoofdpagina)

Plaatjes:
http://192.168.X.X/html_interface/img/loading.gif
http://192.168.X.X/html_interface/img/saving.gif
http://192.168.X.X/html_interface/img/check_icon.png
http://192.168.X.X/html_interface/img/status.png
http://192.168.X.X/html_interface/img/icn_lock_grey.png (icon)
http://192.168.X.X/html_interface/img/icn_arrow_btn.png (icon)
http://192.168.X.X/html_interface/img/icn_plug.png (icon)
http://192.168.X.X/html_interface/img/icn_stretch.png (icon)

http://192.168.X.X/html_interface/img/device/[DEVICE].png (plaatje van het apparaat [DEVICE])
Dit staat tussen de <type tags> van de appliances XML, bijvoorbeeld: <type>computer_desktop</type> geeft:
http://192.168.X.X/html_interface/img/device/computer_desktop.png

Apparaat/Module (appliance) gegevens:
http://192.168.X.X/modules

http://192.168.X.X/minirest/modules (overzicht van aangesloten apparaten op het ZigBee netwerk (module niveau) vanuit de stretch)
In dit overzicht:

<type>[NUMMER]</type>
0 = Stretch 2.0 / Zigbee USB
1= Circle+ (coordinator)
2=Circle
6= Scan

http://192.168.X.X/minirest/modules;id=[MODULEID] (geeft de gegevens weer van 1 module (apparaat) in XML, [MODULEID] is het ID van de module)
http://192.168.X.X/minirest/appliances (overzicht van alle aangesloten apparaten op het ZigBee netwerk (appliance niveau), met alle gegevens die IN de apparaten staan)
http://192.168.X.X/minirest/appliances;id=[APPID] (geeft de gegevens weer van 1 module (apparaat) in XML, [APPID] is het ID van de appliance)

XML nodes gebruiken om data op de halen
Je kan de XML gegevens zelf verder uitfilteren, je kan achter http://192.168.X.X/minirest/appliances het volgende plaatsen (als het in de XML nodes voorkomt):
;power_state=on > Geeft een XML (van appliances) met alleen apparaten die aan staan.
;power_state=off > Geeft een XML (van appliances) met alleen apparaten die uit staan.
;type=lamp > Geeft een XML (van appliances) met alleen apparaten die als “lamp” (type) ingesteld staan.

http://192.168.X.X/minirest/test.html (“minirest” test scherm, met post opties)
http://192.168.X.X/minirest/locations (?)
http://192.168.X.X/minirest/rules (geeft motion sensors weer?)
http://192.168.X.X/minirest/groups (geeft een XML weer van de ingestelde (schakel) groepen, bijvoorbeeld icm de Scan)
http://192.168.X.X/minirest/networks (geeft een overzicht in XML weer van het ZigBee netwerk)

http://192.168.X.X/appliances/interval_logs (geeft een XML overzicht van het verbruik/opwek van de apparaten in het ZigBee netwerk)
http://192.168.X.X/appliances/interval_logs?type=electricity_consumed (geeft een XML overzicht weer, alleen van het verbruik van de apparaten in het ZigBee netwerk)
http://192.168.X.X/appliances/interval_logs?type=electricity_produced (geeft een XML overzicht weer, alleen van het opgewekte vermogen van de apparaten in het ZigBee netwerk)

Configuratie/Systeem gegevens:
http://192.168.X.X/system/status (geeft een kleine samenvatting weer van de status van het systeem)
http://192.168.X.X/system/backup (mogelijk om backups te maken)
(firmware 1.0.40: foutmelding: geen toestemming om dit uit te voeren)
(firmware 1.0.41: actief en kan gebruikt worden!)

http://192.168.X.X/configuration/beacon (stretch “baken”)
http://192.168.X.X/configuration/info (configuratie info + MAC adressen
http://192.168.x.x/configuration/iface (? geeft aan of de internet connectie goed werkt)
http://192.168.X.X/configuration/wifi (wifi gegevens (communicatie))
http://192.168.X.X/configuration/wifi/aplist (wifi gegevens (lijst SSID’s + signaalsterke))
Wel een response, maar gegevens worden niet weergegeven.

Diagnostische gegevens:
http://192.168.X.X/diagnostic/report (geeft het totale diagnostische rapport weer)
Wordt wel data weergegeven, maar dit is geen XML (zoals op de smile)

http://192.168.X.X/diagnostic/kernel/version (geeft linux kernel versie weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/kernel/lsmod (geeft geladen modules (in linux) weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/network/iwconfig (diverse gegevens van de draadloze verbinding)
http://192.168.X.X/diagnostic/network/ifconfig (diverse gegevens van de LAN/WiFi verbindingen)
(ook het aantal verzonden en ontvangen bytes)

http://192.168.X.X/diagnostic/network/netstat (diverse netwerk gegevens en IP routings)
http://192.168.X.X/diagnostic/sys/sysinfo (systeem informatie en geheugen gebruik)
http://192.168.X.X/diagnostic/sys/loadavg (? laat systeem belasting zien)
http://192.168.X.X/diagnostic/sys/free (geeft het geheugengebruik weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/sys/df (geeft gegevens over de partities en mounting weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/process/ps (geeft de draaiende processen op de stretch weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/process/list (zeer uitgebreide processlijst, ook de commando’s te zien)
http://192.168.X.X/diagnostic/process/top (compacte lijst van lopende processen en systeemverbruik)
http://192.168.X.X/diagnostic/packages/list-available (geeft een lijst weer met alle geinstalleerde paketten, zoals modules etc.)
http://192.168.X.X/diagnostic/packages/list-upgradable (geeft weer welke paketten te updaten zijn)
http://192.168.X.X/diagnostic/packages/list-changed-conffiles (geeft een lijst weer met aangepaste configuratiebestanden)
http://192.168.X.X/diagnostic/log/dmesg (geeft bootlog weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/log/syslog (geeft systeem log weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/log/uptime (geeft aan hoe lang de stretch aanstaat)
http://192.168.X.X/diagnostic/log/nginx/error (geeft NGINX error log weer)
http://192.168.X.X/diagnostic/log/nginx/access (geeft NGINX toegangslog weer)

Overig:
http://192.168.X.X/update/firmware (firmware versie en gegevens)
http://192.168.X.X/gateway (hardware gegevens)
http://192.168.X.X/license (licentie gegevens)
http://192.168.X.X/url_list (URL lijst met plugwise links)