Programmeren – Perl (Linux/Windows)

perl logo

Website

Wat is Perl?
Perl is een programmeertaal ontworpen door Larry Wall die eigenschappen van C en UNIX-scripttalen zoals sh, sed enawk in zich verenigt. De afkorting Perl staat voor Practical Extraction and Report Language.

Perl is geschikt als vervanger van traditionele Unix-shell-scripts, die in sh (de Bourne shell) geschreven worden en daarbij allerlei andere utilities aanroepen zoals sed, tr, uniq, sort, expr en awk, terwijl het ook alles kan waarvoor voordien een C-programma geschreven moest worden.

Het verenigt niet alleen de mogelijkheden van deze talen maar ook een groot deel van hun manieren van uitdrukken (syntaxis). Daarom wordt het ook wel the Swiss army knife of programming languages (het Zwitsers zakmes onder de programmeertalen) genoemd.

Perl wordt veel gebruikt voor taken waar voordien shell-scripts voor werden gebruikt, voornamelijk het automatiseren van taken in het systeembeheer; daarbuiten wordt het veel gebruikt voor de bewerking van allerlei soorten bestanden (natuurlijke taal, configuratiebestanden, XML- of HTML-documenten, rasterafbeeldingen, enzovoorts). Ook heeft het goede bibliotheken voor allerlei taken, zoals databasetoegang en client/servercommunicatie. Perl wordt veel gebruikt in de bio-informatica. In de jaren 90 was het de meestgebruikte taal voor dynamische websites. Daarna is het sterk op Perl lijkende PHP daarvoor populairder geworden.

Perl is een scripttaal met uitgebreide mogelijkheden voor reguliere expressies en er kan met Perl object-geori├źnteerd, procedureel of zelfs functioneelgeprogrammeerd worden.

Bron: Wikipedia

Download ActiveState Perl @ activestate.com
Download Perl @ Perl.org


Strawberry Perl

Website

The Perl for MS Windows, free of charge!

Perl is a programming language suitable for writing simple scripts as well as complex applications – see http://www.perl.org

Strawberry Perl is a perl environment for MS Windows containing all you need to run and develop perl applications. It is designed to be as close as possible to perl environment on UNIX systems.It includes perl binaries, compiler (gcc) + related tools, all the external libraries (crypto, math, graphics, xml …), all the bundled database clients and all you expect from Strawberry Perl.

Download Strawberry Perl @ strawberryperl.com


DWIM Perl

Website

DWIM Perl┬á(Do What I Mean, Perl) is a Perl distribution that makes it easy to start using Perl. It contains the standard Perl distribution and a lot of extensions so you won’t need to search for them and install them yourself.

DWIM Perl has a version for Microsoft Windows that contains Padre, the Perl IDE and all the CPAN modules you’ll ever need.

The Linux version was designed to be used primarily on servers. Thus it does not contain the IDE, but it contains all the CPAN modules you’ll need.

DWIM Perl for Windows is a Strawberry Perl derivative for Windows. It contains everything you will need for your Perl development.

It contains:

 • Strawberry Perl 5.14.2.1 RC which itself is a standard Perl with several extensions already installed.
 • A large part of Task::Kensho, a list of recommended packages.
 • Padre, the Perl IDE 0.94.
 • Module::Version 0.12 so you can use mversion to check which version of each module you have.
 • Moose 2.0402, the post modern Object System.
 • Dancer 1.3092 to build a light-weight web application.
 • Plack and plackup 0.9985 to serve your web pages.
 • Perl::Critic 1.117, to police yourself.
 • Perl::Tidy 20101217, to keep your code nice.
 • DateTime 0.72 to make it easy to deal with dates and time.
 • SQLite 1.35, to hold your data tight.

MySQL 4.020, PostgreSQL 2.18.1 and DBD::ODBC 1.31 drivers.

 • Lots of additional modules… (see details in the README file.)

Download DWIM Perl @ code.google.com