Raspberry Pi – Bluetooth dongle en instellingen

Bluetooth logo
raspberry pi logo

Je kan bluetooth gebruiken op de Raspberry Pi, en zo de services daarvan gebruiken op apparaten die deze ook ondersteunen.

Bluetooth software installeren

Installeer de bluetooth software met het  commando: sudo apt-get install bluez

Bluetooth status en service

Je kan de status van de bluetooth zien met en van deze 2 commando’s:

sudo service bluetooth status

/etc/init.d/bluetooth status

Je krijg dan te zien:  [ ok ] bluetooth is running

Ps. Dit is een service je kan deze dus stoppen, herstarten, starten, herladen.
Usage: /etc/init.d/bluetooth {start|stop|restart|force-reload|status}

Commandolijn tools, hcitool en hciconfig

Bluetooth adapter

Het MAC adres van de bluetooth adaprer is te zien met het commando:  hcitool dev

Naar apparaten scannen

Om bluetooth apparaten te scannen gebruik je het commando: hcitool scan

Je krijg dan het MAC adres te zien en de naam:

Apparaten pingen

Je kan een bluetooth apparaat pingen met het commando:

sudo l2ping -c 1 [MAC ADRES]

Bijvoorbeeld:

sudo l2ping -c 1 98:52:B1:4C:29:13

het ping resultaat:

Zolang je het MAC adres weet, behoeft het toestel niet eens een ID uit te zenden (zichtbaar te zijn), zolang bluetooth aanstaat is het apparaat te pingen, staat bluetooth echt uit, dan krijg je dit te zien:

Can't connect: Host is down

Zo kun je dus eenvoudig een script schrijven als CRON om bijvoorbeeld om de 15 minuten te pingen of iemand thuis is en als er iets moet gaan gebeuren.

Bluetooth Class of Device

Een bluetooth apparaat heeft een code om weer te geven wat voor apparaat het is of waar het in zit, als je bijvoorbeeld een bluetooth stick op een Raspberry Pi hebt geinstalleerd, kun je de classes zien van de gescande apparaten met het commando:

cat /var/lib/bluetooth/[MAC adres van de dongle]/classes

bijvoorbeeld:

cat /var/lib/bluetooth/00:11:67:1F:96:7A/classes  geeft:

Een lijst kun je hier vinden…  0x5a020c  is een “smart phone”, er zijn zelfs site’s waarmee je een CoD kan genereren.

Je kan de class ook op de commandolijn aanpassen, bijvoorbeeld een “car audio system”:

hciconfig hci0 class 0x200420

Bluetooth pakketten TX/RX informatie

Net al het commando iwconfig voor het netwerk, kun je nu het commando: hciconfig  gebruiken om TX/RX van alle bluetooth apparaten te zien:

Raspberry ID uitzenden

Standaard staat de Rapsberry niet in “discovery” modus, dit zet je aan doormiddel van het commando:

sudo hciconfig hci0 piscan

Als je nu bijvoorbeeld je telefoon pakt en scant voor bleutooth pparaten, staat de raspberry in de lijst:

raspberry pi bluetooth discovery mode

Wil je snel zien of je de scan aan hebt staan, gebruik dan het commando:

sudo hciconfig -a hci0 | grep -i 'PSCAN *ISCAN'

Foutmelding “Can’t set scan mode on hci0: Network is down (100)”

Krijg je deze foutmelding te zien: “Can’t set scan mode on hci0: Network is down (100)”, dan kun je de hci config resetten met het commando:

sudo hciconfig hci0 reset

Raspberry Bluetooth naam (ID) en klasse aanpassen

De bluetooth adapter ID configuratie op de raspberry pi is aan te passen door het bestand config te bewerken, doormiddel van het commando:

sudo nano /var/lib/bluetooth/[MAC adres van de adapter]/config

bijvoorbeeld:

sudo nano /var/lib/bluetooth/00:11:67:1F:96:7A/config

Dit is bijvoorbeeld aan te passen naar:

Druk op CTRL+O en dan op ENTER om op te slaan, daarna op CTRL+X om nano af te sluiten.

Gebuik  sudo service bluetooth restart  of sudo service bluetooth force-reload  om de configuratie opnieuw in te lezen:

Daarna weer het commando:  sudo hciconfig hci0 piscan om de Raspberry Pi te kunnen scannen.

raspberry pi bluetooth discovery mode 02

Wil je snel de ID of naam controleren vanaf de Raspberry Pi, gebruik het commando:

sudo hciconfig -a hci0 | grep -i Name

Bluetooth manager GUI

Standaard is er geen bluetooth manager geïnstalleerd op de Raspberry Pi:

raspberry pi bluetooth manager screen 01

Met het commando: sudo apt-get install blueman  installeer je een bluetooth manager om zo de bluetooth verbindingen te beheren.

raspberry pi bluetooth manager screen 02

raspberry pi bluetooth manager screen 03

Bronnen: modmypi.com / raspberrypi.org / correlatedcontent.com / instructables.com / davidvassallo.me / bbs.archlinux.org