Raspberry Pi – FTP server instellen

vsftpd logo

Wat is FTP?
File Transfer Protocol (FTP) is een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers vergemakkelijkt. Het standaardiseert een aantal handelingen die tussen besturingssystemen vaak verschillen. Een FTP-client start een verbinding met een FTP-server standaard via TCP-poort 21.

Een FTP server maakt het kopieren en delen van bestanden naar de Respberry Pi een stuk eenvoudiger, zonder tussenkomst van USB sticks e.d.

Installatie

We maken hier gebruik van vsftp, deze installeer je met het commando: sudo apt-get install vsftpd

 

Instellen

De FTP service wordt automatisch gestart, maar voordat je de FTP server kan gebruiken moet men eerst even wat instellingen aanpassen, het configuratie bestand van vsftp staat in /etc/vsftpd.conf gebruik de nano tekstbewerker om dit bestand aan te passen met het commando: sudo nano /etc/vsftpd.conf

vsftpd config edit

Je kan een boel aanpassen zoals waarden en het commentaar hekje weghalen, maar dit is een eenvoudige manier, plak dit stukje onderaan in het bestand:

Ps. de totale vsftdp instructielijst is hier te vinden.

Druk nu op CTRL+O (writeout) en dan op ENTER op het bestand op te slaan, dan vervolgens CTRL+X om nano af te sluiten.

Gebruik het commando: sudo /etc/init.d/vsftpd restart om vsftpd opnieuw te starten

Je kan nu met een FTP programma inloggen via het IP Adres van de Raspberry Pi, en een naam en wachtwoord gebruiken van de “gebruikers” op de RaspBerry Pi.

Inloggen als root

Let op: Je kan standaard niet inloggen als root, dit is geblokkeerd om veiligheidsredenen, dit is wel aan te zetten maar zeker niet aan te raden!
Geblokkeerde FTP gebruikers staan in het bestand /etc/ftpusers, bewerk dit bestand met nano, met het commando: sudo nano /etc/ftpusers

Zet een hekje “#” (comment out) voor root:

vsftpd users edit

Druk nu op CTRL+O (writeout) en dan op ENTER op het bestand op te slaan, dan vervolgens CTRL+X om nano af te sluiten.

Gebruik het commando: sudo /etc/init.d/vsftpd restart om vsftpd opnieuw te starten.

Je kan nu inloggen met root.