Raspberry Pi – Model en revisie

raspberry pi logo

Raspberry Pi 2 Model B schuin aanzicht voorkant

In de loop der tijd zijn er tal van aanpassingen gedaan op de Rasberry Pi, zoals montage gaten, printlayout, verschillende GPIO headers.

Je kan met het commando:  cat /proc/cpuinfo  achterhalen welk board en revisie je hebt, een voorbeeld van de output is:

Voorbeeld Raspberry Pi B:

Voorbeeld Raspberry Pi 2B:

Voorbeeld Raspberry Pi 3B:

Raspberry Pi model en revisie:Geheugen:Hardware code:
(cpuinfo)
Model B Revision 1.0256 MB0002
Model B Revision 1.0 + ECN0001 (no fuses, D14 removed)256 MB0003
Model B Revision 2.0
Mounting holes
256 MB0004
0005
0006
Model A
Mounting holes
256 MB0007
0008
0009
Model B Revision 2.0
Mounting holes
512 MB000d
000e
000f
Model B+512 MB0010
Compute Module512 MB0011
Model A+256 MB0012
Pi 2 Model B1 GBa01041

Je kan met het commando:  cat /etc/os-release  achterhalen welke Software je draait, een voorbeeld van de output is:

Voorbeeld Raspberry Pi 3B met Jessie (PIXEL):