Runtime component – Microsoft .NET Framework (Windows)

microsoft .net framework logo

.NET (uitspraak: dotNET) is een applicatieframework ten behoeve van de naadloze samenwerking van applicaties en bibliotheken geschreven in verschillende programmeertalen. Het is ontwikkeld door Microsoft. .NET is volledig beschreven in publieke ECMA-standaarden, en is daarmee niet uitsluitend voor Microsoft-toepassingen.

Kenmerken
.NET bestaat uit een groot aantal klassen die de ontwikkelaar kan gebruiken bij het maken van programma’s, alsmede een virtueel executiesysteem (VES) en enkele compilers die broncode omzetten naar een tussenlaag, de Microsoft Intermediate Language (MSIL). De MSIL-code wordt door de Common Language Runtime (CLR) door middel van just-in-timecompilatie omgezet naar machine-code en uitgevoerd.

De .NET-technologie is duidelijk geïnspireerd door Java. Nadat Microsoft de Java Virtual Machine uitbreidde voor een betere uitwisselbaarheid met het Windows-platform hetgeen in strijd was met de licentievoorwaarden van Sun Microsystems, de eigenaar van Java, die deze uitbreidingen uiteindelijk middels de rechter moest sanctioneren, besloot Microsoft Corporation samen met Hewlett-Packard en Intel Corporation een gezamenlijke standaard te ontwikkelen, wat resulteerde als basis voor .NET-framework. Dit verenigt de voordelen van de Java-principes met een grote uitwisselbaarheid met de al bestaande Windows-programmeeromgevingen, wat het tot een zeer interessant ontwikkelplatform maakt voor veel van de software die, voor .NET bestond, in Visual Basic of C++ werd ontwikkeld.

Net als bij Java worden programma’s bij .NET niet gecompileerd tot machinecode maar tot een tussentaal (common intermediate language of CIL). Deze wordt dan vervolgens uitgevoerd door een runtime engine (VES). Vergelijk dit met de Java Virtual Machine. Deze opzet levert een abstractie op van de onderliggende machine (inclusief besturingssysteem en diensten, alsmede datatypes) en maakt dat veel verschillende programmeertalen ontworpen kunnen worden voor eenzelfde, gegarandeerde basis aan faciliteiten.

De Microsoft-implementaties worden alleen ontwikkeld voor Windows, maar er zijn ook opensourceimplementaties van .NET beschikbaar. De belangrijkste daarvan is Mono, dat is opgezet met als specifiek doel om het programmeren in .NET voor Linux te ondersteunen, en daar ook aardig in slaagt. De ontwikkeling loopt echter hier en daar achter op de voortdurende uitbreidingen in Microsoft implementaties.

Het .NET-framework wordt meegeleverd vanaf Windows XP en Windows 2003 Server, maar is ook beschikbaar voor oudere versies van Windows. Ook zijn er diverse implementaties van de ECMA-standaarden te downloaden, sommige inclusief broncode.

Geschiedenis
– Op 16 januari 2002 verscheen versie 1.0 van .NET.
– Op 24 april 2003 verscheen versie 1.1 (samen met Windows 2003 Server).
– Op 7 november 2005 verscheen versie .NET 2.0 (vroegere codenaam Whidbey).
– Op 6 november 2006 verscheen .NET Framework 3.0 (het heette vroeger WinFX, automatisch bij Windows Vista).
– Op 20 november 2007 verscheen .NET Framework 3.5
– Op 20 mei 2009 verscheen de eerste publieke bèta van .NET Framework 4.0
– Op 12 april 2010 verscheen .NET Framework 4.0
– Op 15 augustus 2012 verscheen .NET Framework 4.5

Geschiedenis van Wiki:

Overview of .NET Framework release history
Version
number
CLR
version
Release
date
Development tool Included in Replaces
Windows Windows Server
1.0 1.0 2002-02-13 Visual Studio .NET XP N/A N/A
1.1 1.1 2003-04-24 Visual Studio .NET 2003 N/A 2003 1.0
2.0 2.0 2005-11-07 Visual Studio 2005 N/A 2003, 2003 R2, 2008 SP2, 2008 R2 SP1 N/A
3.0 2.0 2006-11-06 Expression Blend Vista 2008 SP2, 2008 R2 SP1 2.0
3.5 2.0 2007-11-19 Visual Studio 2008 7, 8, 8.1, 10 2008 R2 SP1 2.0, 3.0
4.0 4 2010-04-12 Visual Studio 2010 N/A N/A N/A
4.5 4 2012-08-15 Visual Studio 2012 8 2012 4.0
4.5.1 4 2013-10-17 Visual Studio 2013 8.1 2012 R2 4.0, 4.5
4.5.2 4 2014-05-05 N/A N/A N/A 4.0–4.5.1
4.6 4 2015-07-20 Visual Studio 2015 10 N/A 4.0–4.5.2
4.6.1 4 2015-11-17 Visual Studio 2015 Update 1 10 Version 1511 N/A 4.0–4.6

Downloads:
Microsoft .NET Framework 4.6 Redistributable Package @ microsoft.com
Microsoft .NET Framework 4.5 Redistributable Package (update) @ microsoft.com
Microsoft .NET Framework 4 Redistributable Package @ microsoft.com
Microsoft .NET Compact Framework 3.5 Redistributable Package @ microsoft.com
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Redistributable Package @ microsoft.com
Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 x86 Redistributable Package @ microsoft.com
Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 x64 Redistributable Package @ microsoft.com
Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 ia64 Redistributable Package @ microsoft.com
Microsoft .NET Framework 2.0 SP1 x86 Redistributable Package @ microsoft.com
Microsoft .NET Framework 2.0 SP1 x64 Redistributable Package @ microsoft.com
Microsoft .NET Framework 2.0 SP1 ia64 Redistributable Package @ microsoft.com
Microsoft .NET Framework 2.0 ia64 Redistributable Package @ microsoft.com
Microsoft .NET Framework 2.0 x64 Redistributable Package @ microsoft.com
Microsoft .NET Framework 1.0 Redistributable Package @ microsoft.com