SketchyPhysics – Aanmaken slider en servo’s aansturen

eerste stapjes

Hieronder volgen een aantal stappen om een slider te creëren die meerdere servo’s kan besturen, om gecompliceerde bewegende objecten te maken.

Standaard worden er sliders aangemaakt zodra je een servo koppelt aan een object:

Servo vanuit script instellen 01

Je kan dus ook in de ‘controller’ een getVar functie aanroepen met daarin een variablele, hieronder bijvoorbeeld de variabele ‘links’:

Servo vanuit script instellen 02

Dat kun je bijvoorbeeld ook in een andere servo instellen, bijvoorbeeld:  getVar("rechts")

Nu je beide servo’s hebt ingesteld, geef je in een object de code in, veelal wordt daarvoor een ‘dummy’ object aangemaakt, in dit geval een kubus, met daarin deze code:

Zo kun je eenvoudig een slider aanmaken en daarmee verschillende servo’s aansturen, zoals deze schaarbeweging hierboven.