Synology NAS – Webserver bestand locaties en instellingen

bestanden zoeken

Pakket installatie folder:

– DSM 5.x:  /var/packages/
– DSM 6.x:  /var/packages/

HTTPD configuratie:

– DSM 4.x (apache): /usr/syno/apache/conf
– DSM 5.x:  /etc/httpd/conf/httpd.conf

– DSM 6.x (apache 2.2): /usr/local/etc/apache22/conf/httpd22.conf

– DSM 6.x (apache 2.4): /usr/local/etc/apache24/conf/httpd24.conf

HTTPD VIRTUAL HOST configuratie:

– DSM 5.x:  /etc/httpd/sites-enabled-user/httpd-vhost.conf-user
– DSM 6.x (apache):  /usr/local/etc/httpd/sites-enabled/httpd-vhost.conf-user
– DSM 6.x (nginx):  /usr/local/etc/nginx/sites-enabled/httpd-vhost.conf-user

Start/Stop HTTPD server:

– DSM 5.x: Stop de HTTPD service: /sbin/initctl stop httpd-user
– DSM 5.x: Start HTTPD service: /sbin/initctl start httpd-user

– DSM 6.x / Apache 2.2:  sudo /usr/syno/sbin/synoservicecfg --start pkgctl-Apache2.2
– DSM 6.x / Apache 2.4:  sudo /usr/syno/sbin/synoservicecfg --start pkgctl-Apache2.4

Herstart HTTPD server:

– DSM 5.x:  /usr/syno/sbin/synoservicecfg --restart httpd-user
– DSM 5.x ALT:  /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-user.sh restart
– DSM 6.x:  sudo /usr/syno/sbin/synoservicecfg --restart pkgctl-WebStation

HTTP Logs:

– DSM 4.x:
Let op: Bij DSM 4.2 word de errorlog niet weggeschreven, deze staat op:  ErrorLog /dev/null
zet deze op:  ErrorLog /var/log/httpd-error-user.log
– DSM 5.x:  /var/log/httpd/user-error.log
– DSM 6.x:  /var/log/httpd/user-error_log

Start/Stop NGINX:

– DSM 6.x: Stop de NGINX service: sudo /sbin/initctl stop nginx 
– DSM 6.x: Start NGINX service: sudo /sbin/initctl start nginx

PHP Locatie:

– PHP:  /bin/php
– PHP 5.6:  /usr/local/bin/php56
– PHP 7.0:  /usr/local/bin/php70

PHP INI locatie:

– DSM 4.x:  /usr/syno/etc/php.ini
– DSM 5.x:  /etc/php/php.ini
– DSM 6.x:  /etc/php/php.ini

PHP 5.6
/usr/local/etc/php56/php.ini
of geladen:  /usr/syno/etc/packages/WebStation/php56/php.ini
ini:  extension_dir = /usr/local/lib/php56/modules (leeg)
bestanden:  usr/lib/php/modules

PHP 7.0
/usr/local/etc/php70/php.ini

PHP laden van extensies/modules:

– DSM 4.x: /usr/syno/etc/php/extension.ini

– DSM 6.x:
.SO bestand plaatsen in: /usr/local/lib/php56/modules
.INI bestand aanmaken in: /usr/local/etc/php56/conf.d

Inhoud (voorbeeld ZEND module):

MySQL / MariaDB Configuratie:

– DSM 4.x: /usr/syno/mysql/share/mysql/mysql.server
– DSM 5.x: /etc/my.cnf

Gebruikte POORTEN bekijken:

– DSM 5.x/6.x: sudo netstat -plnt | grep ':80' 
Ps. aan te raden om met sudo te doen zodat je ook de bijbehorende processen kan zien!