Virtual Box – Debian setup

Virtualbox logo

debian logo

Deze pagina behandeld de installatie van ubuntu op een Virtual Machine.

Wat heb je nodig?

1) Virtual Box

Debian is een Linuxdistributie die wordt ontwikkeld door vrijwilligers over de hele wereld. Debian is gebaseerd op de Linuxkernel terwijl het besturingssysteem voornamelijk opgebouwd is uit GNU-software. Er bestaan ook Debian-uitgaven die gebaseerd zijn op de FreeBSD- en Hurdkernel.

Kenmerken:
Debian kenmerkt zich door een gegarandeerde open, een niet-commerciële instelling en apt-get, dat ervoor zorgt dat software geïnstalleerd en geüpdatet kan worden. Debian heeft een aanbod van duizenden softwarepakketten voor een tiental computerarchitecturen, strikt gescheiden in verzamelingen van vrije en niet-vrije software. Hiervoor worden de Debian Vrije Software Richtlijnen gehanteerd.

Van Debian werden talrijke andere distributies afgeleid, zoals Ubuntu en Knoppix, waarvan op hun beurt weer vele Linuxdistributies zijn afgeleid

Geschiedenis:
Debian werd in 1993 bedacht door Ian Murdock, die in Debian Manifesto verklaarde een volledig open en onderhouden Linuxdistributie te willen maken. Hij publiceerde dit op 16 augustus 1993 in de nieuwsgroep comp.os.linux.development. De naam is gebaseerd op zijn eigen naam en die van zijn vrouw Debra (Debra-Ian). In december van dat jaar verscheen versie 0.90, even later in 1994 gevolgd door versie 0.91. Het duurde tot maart 1995 eer er weer een nieuwe versie verscheen: 0.93r5. In november 1995 verscheen de volgende versie: 0.93r6. Pas 7 maanden later – op 17 juni 1996 – verscheen de eerste volledige uitgave (1.1), Buzz genaamd, naar het karakter Buzz Lightyear uit de animatiefilm Toy Story. Deze versie bevat de 2.0 kernel, 474 softwarepakketten en de uitvoerbare code is volledig in het ELF-formaat.

Bron: Wikipedia

Ubuntu Virtual Machine Setup

virtual_box_debian_01

virtual_box_debian_02

virtual_box_debian_03

virtual_box_debian_04

virtual_box_debian_05

virtual_box_debian_06

virtual_box_debian_07

virtual_box_debian_08


Debian setup in VMWare

virtual_box_debian_setup_01

 

virtual_box_debian_setup_02


Debian Installatie

Ik installeer hier Debian 7.8.0 x64, je kan ook deze handleiding hier volgen, maar dat lijkt al een stuk verouderd!, daarom heb ik zelf de screens hier maar neergezet die ik tegenkwam.

In VMWare selecteer Debian > Rechter muisknop > Instellingen en selecteer de Debian ISO.

virtual_box_debian_install_01

virtual_box_debian_install_02

virtual_box_debian_install_03

virtual_box_debian_install_04

virtual_box_debian_install_05

virtual_box_debian_install_06

virtual_box_debian_install_07

virtual_box_debian_install_08

virtual_box_debian_install_09

virtual_box_debian_install_10

virtual_box_debian_install_11

virtual_box_debian_install_12

virtual_box_debian_install_13

virtual_box_debian_install_14

virtual_box_debian_install_15

virtual_box_debian_install_16

virtual_box_debian_install_17

virtual_box_debian_install_18

virtual_box_debian_install_19

virtual_box_debian_install_20

virtual_box_debian_install_21

virtual_box_debian_install_22

virtual_box_debian_install_23

virtual_box_debian_install_24

virtual_box_debian_install_25

virtual_box_debian_install_26

virtual_box_debian_install_27

virtual_box_debian_install_28

virtual_box_debian_install_29

Console foutmeldingen

Krijg je deze foutmelding:  [naam] is not in the sudoers file.  This incident will be reported.

Voeg dan je naam toe aan de sudo lijst  /etc/sudoers , dit doe je met:

sudo usermod -a -G sudo [naam] , dit kun je weer aalleen uitvoeren als ROOT, dus

su root  ->  sudo usermod -a -G sudo [naam]  ->  su [naam]


Configuratie & DRAG ‘n DROP activatie

Onder Instellingen > Algemeen kun je nog een aantal opties aanpassen om het delen (en drag ‘n drop) van bestanden naar de “gast” computer te vereenvoudigen.

debian_config_01

Om drag en drop ondersteuning te activeren moet je “Guest Additions” installeren (80 MB ISO), ga in je VM (als je op het Ubuntu bureaublad kijkt) naar de optie “Apparaten > Installeren Guest additions

debian_config_02

Klik bij de pop-up op “uitvoeren“.

debian_config_03

Grote kans is dat je nu deze foutmelding krijgt:

debian_config_04

Ik heb hier een topic gevonden met hetzelfde probleem, het schijnt dat het bestand VBoxLinuxAdditions.run niet goed uitgevoerd wordt.

Als het goed is is wel de ISO gemount in Debian (onder Locaties), zie onder:

debian_config_05

debian_config_06

In Debian wordt de CD-Rom drive gemount onder /media/cdrom, om alsnog het bestand uit te voeren op de console via: Toepassingen > Hulpmiddelen > Terminalvenster

debian_config_07

In de console tik je dan:

sudo sh /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run

Ps. Na het installeren van “Guest additions” start moet je Virtual Box (of gast systeem) opnieuw opstarten, pas dan worden de “Guest Additions” geladen.

Je kan nu eenvoudig via DRAG ‘N DROP vanuit Windows explorer een bestand kopiëren naar het Linux systeem.


Foutmelding Guest additions: VBoxClient failed to start

Krijg je onderstaande foutmelding na het installeren (en opnieuw opstarten van het systeem):

dan worden de guest additions niet geladen, om dit te verhelpen open een terminal window en voer deze commando’s uit:

Bron: askubuntu.com