Webserver software – Systeem informatie (Phpsysinfo) (PHP)

psi logo

Website

Informatie (ENG):
Operating System Information (Version, Uptime, …) •CPU, Memory and Disk usage
• Networks information
• SMART, Fans, Temperatures, …
• Multi-languages
• Customizable templates
• Set of plugins
• And many more…

Installatie
1) Pak het archief bestand uit in [WebsiteFolder]\phpsysinfo
2) Hernoem het bestand [phpsysinfoFolder]\phpsysinfo.ini.new naar phpsysinfo.ini
3) Ga naar je phpsysinfo website, krijg je deze melding te zien?:

“phpSysInfo requires the com_dotnet extension to php in order to work properly.”

open dan [PHPFolder]\php.ini en activeer deze extensie door de “;” weg te halen voor de regel: extension=php_com_dotnet.dll, staat deze er niet tussen?, voeg deze dan onder aan de “extension” lijst.
4) Sla het bestand op en herstart Apache!

Ga naar je phpsysinfo website, krijg je deze melding te zien?:
“phpSysInfo requires the xsl extension to php in order to work properly.”

open dan [PHP5Folder]\php.ini en activeer deze extensie door de “;” weg te halen voor de regel: extension=php_xsl.dll
5) Sla het bestand op en herstart Apache!

Ga naar je phpsysinfo website, nu zie je informatie over de computer op afstand:

phpsysinfo screen