Arduino – Weerstation

arduino logo

weerstationHet is mogelijk om met diverse sensoren een klein weerstationnetje te bouwen, op deze pagina vind je een goede opzet daarvoor, er is hierover al veel te vinden op het internet, ik heb dit ontwerp en script uitgewerkt zodat de gegevens worden opgeslagen op een SD kaart.

LET OP: De bibliotheken onderaan deze pagina werken op ArduinoIDE 1.6.5 (voor 1.8.x voldoen de bibliotheken niet meer)

Weerstation v1.0

Wat heb je nodig?
1) 2x weerstand 4,7 kOhm.
2) 2x DALLAS temp sensor (bij voorkeur de waterdichte voeler, tbv grond temperatuur e.d.)
3) 1x DHT11 of DHT22 temperatuur en luchtvochtigheidssensor
4) 1x SD CARD reader module + SD CARD

   BESTEL HET PAKKET!

Arduino bibliotheken:
1) 1-Wire bibliotheek
2) DALLAS bibliotheek
3) DHT bibliotheek

Onderaan deze pagina zijn alle bibliotheken als 1 pakket te downloaden!

Sluit de sensoren en modules aan volgens het onderstaande schema:

DomoticX - Arduino weerstation v1.0

Scripts

Dit is het script voor Weerstation v1.0, ik heb waar mogelijk commentaar regels tussen de code gezet om e.e.a. uit te leggen!

Het resultaat via de seriële monitor:

DomoticX - Arduino weerstation serial output

CSV bestand op de SD kaart:

Weerstation v1.1

Het v1.0 weerstation is uitgebreid met een Barometer module BMP180, welke de temperatuur, druk en hoogte (t.o.v zeeniveau) kan bepalen.

Wat heb je nodig (extra)?
1) 1x BMP180 barometrische druk sensor module.

   BESTEL HET PAKKET!

Arduino bibliotheken:
1) Adafruit unified sensor bibliotheek
2) BMP085/180 Wire bibliotheek

Onderaan deze pagina zijn alle bibliotheken als 1 pakket te downloaden!

Sluit de sensoren en modules aan volgens het onderstaande schema:

DomoticX - Arduino weerstation v1.1

Scripts

Dit is het script voor Weerstation v1.1, ik heb waar mogelijk commentaar regels tussen de code gezet om e.e.a. uit te leggen!

Vanwege ruimtegebrek op de Arduino UNO moesten er wat “onnodige informatie” regels geschrapt worden!

Het resultaat via de seriële monitor:

DomoticX - Arduino weerstation 1.1 serial output

CSV bestand op de SD kaart:

Weerstation v1.2

Het v1.1 weerstation is uitgebreid met een RTC1307 klok, welke de tijd en datum bijhoud.

Wat heb je nodig (extra)?
1) 1x RTC1307 klok module.

   BESTEL HET PAKKET!

Arduino bibliotheken:
1) DS13xxx bibliotheek

Onderaan deze pagina zijn alle bibliotheken als 1 pakket te downloaden!

Sluit de sensoren en modules aan volgens het onderstaande schema:

DomoticX - Arduino weerstation v1.2

Scripts

Dit is het script voor Weerstation v1.2, ik heb waar mogelijk commentaar regels tussen de code gezet om e.e.a. uit te leggen!

Vanwege ruimtegebrek op de Arduino UNO moesten er wat “onnodige variabelen” geschrapt of vereenvoudigd worden!

Het resultaat via de seriële monitor:

DomoticX - Arduino weerstation 1.2 serial output

CSV bestand op de SD kaart: