Raspberry Pi – VNC – TightVNC server

raspberry pi logo

tight_vnc_logo

Dit voorbeeld laat zien hoe je een VNC server op een Raspberry Pi installeert, zodat je “headless” een grafische verbinding kan leggen via een andere computer.

Je kan dan bijvoorbeeld met een Windows computer waar een TightVNC client op draait, de raspberry Pi overnemen.

Installatie

Installeer TightVNC met het volgende commando:

sudo apt-get -y install tightvncserver

Start nu de TightVNC server met het commando:

vncserver :1

Voer een wachtwoord in van max. 8 karakters, er wordt gevraagd voor het optionele wachtwoord voor “alleen weergave modus”.

Ps. het wachtwoord is ook (opnieuw) in te stellen met het commando:  vncpassword

Nu is de VNC server gestart en kan men connectie maken met de VNC server doormiddel van een cliënt op een andere computer:

tightvnc raspberry

VNC starten bij het opstarten van de Raspberry Pi

Maak een bestand aan in de folder:  /etc/init.d  met een toepasselijke naam, bijvoorbeeld:  vncserver  (zonder extensie) met het commando:

sudo nano /etc/init.d/vncserver

Plaats in dit bestand de volgende inhoud:

Geef het bestand rechten om uitgevoerd te mogen worden met het commando:

sudo chmod +x /etc/init.d/vncserver

Dan programma script toevoegen aan  boot volgorde met het commando:

sudo update-rc.d vncserver defaults

Na reboot zal VNC automatisch worden gestart.


Bron:
incoherentmusings.wordpress.com