Sketchup plugin – Kerkythea

google sketchup logo

Kerkythea logo

Deze sketchup plugin kerkythea exporteert je model naar een kerkythea 3D bestand, welke geïmporteerd kan worden in kerkythea om een render te maken.

Sketchup compatibiliteit: SketchUp ?, getest en werkend met SketchUp 2015

Download sketchup kerkythea plugin @ kerkythea.net

Installatie van Sketchup plugins/tools/libraries: Sketchup info

Wat heb je nodig?
1) Kerkythea software

Menu toegang:
Via de toolbar: Extensions > Kerkythea exporter

kerkythea sketchup export model