Source: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-teamviewer/ Step 1 As we are already using the command line, we can do that by running the following command. This command will use wget to download the .deb file from TeamViewer’s server. A .deb file is a package file designed for the Debian systems …

Raspberry Pi – VNC – Teamviewer Read more »

Mosquitto MQTT Broker MQTT (Message Queue Telemetry Transport) is een lichtgewicht machine-naar-machine berichtenprotocol voor gebruik bovenop het TCP/IP protocol. Het is ontwikkeld om eenvoudige communicatie tussen “Internet of Things”-apparaten mogelijk te maken. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor geo-tracking van wagenparken, …

Raspberry Pi – Software – Mosquitto MQTT Broker Read more »

MySQL database MySQL is een propriëtair opensource-managementsysteem voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. MySQL werd allereerst vooral gebruikt voor internettoepassingen zoals …

Raspberry Pi – Software – MySQL Read more »