ESP8266 WiFi – NodeMCU Firmware flashen

nodeMCU logo

Deze pagina laat zien hoe je NodeMCU firmware flashed op een ESP module.

Wat heb je nodig?

1) NodeMCU firmware

Een firmware flasher:
2) NodeMCU flasher
3) ESP Flash Download Tool (flasher)

Het verschil in de INT of FLOAT versie is dat INT minder geheugen gebruikt en bijvoorbeeld op een ESP-01 gunstiger uitvalt!

ESP module in “Flash mode”
Om een ESP module in FLASH modus te zetten kun je:

1) De Flash button gebruiken (als die erop zit)
2) GPIO0 met GND verbinden en de module opnieuw opstarten (verbreek de + en sluit de + weer aan)

Voorbeeld ESP-01 module:

ESP8266 WiFi ESP-01 aansluiten in flash modus via USB stick

Flashen
Open de flash software, start de flash op adres 0x00000

Screen:
ESP8266 NodeMCU firmware flashen

Na het flashen verbreek de GPIO0 met GND, en start de module opnieuw op (verbreek de + en sluit de + weer aan)

Start van NodeMCU op 9600 baud: