ESP8266 WiFi – Firmware backup maken

icon firmware download

Espressif logo vol

Voordat je nieuwe firmware op de ESP8266 module zet, is het wellicht handig om een backup te hebben, mocht er iets fout gaan, deze pagina beschrijft hoe je een backup van de firmware kan maken onder windows en linux.

Wat heb je nodig?
1) Python 2.7
2) PySerial bibliotheek voor Python
3) ESPtool

Aan de slag:
1) Installeer Python en de PySerial bibliotheek
2) Pak het bestand esptool.py uit het esptool archief en plaats het in de root van de python folder.

Ps. zet de module in “flash mode” door de pin GPIO 0 “laag” te maken, dat doe je door deze aan te sluiten op de GND.

3) Het commando om de firmware van de module af te halen is:

Voorbeeld:

voor 512KB geheugen gebruik: 524288
voor 1MB geheugen gebruik: 1048576

Het downloaden kan even duren…

ESP8266 Flash backup met esptool

esptool V2

Nu heb je succesvol een backup gemaakt van het flash geheugen van de ESP8266 module!


Hier is een  voorbeeld script om bepaalde stukken te back-uppen, het zal waarschijnlijk niet voor elke firmware gelden, maar het is ter info!

Informatie (ENG):
The not so fine thing about it is that I have to “reset” the board back into “flash mode” after each step.
Maybe esptool is not closing the connection after a read_flash?
And unfortunately esptool does not support (at least I could not find out) a “multiple read” like in write_flash (when flashing the board).


Bronnen:
www.esp8266.com