Virtual 3D Device Port – SU08-02-Setup & Installatie

Virtual 3D Device port SU08 logo

software icon

Installatie van de componenten voor “Virtual 3D Device Port – SU08” (SketchUp 8)

Om via SketchUp 8 de buitenwereld aan te sturen heb je een aantal softwarepaketten nodig, namelijk:

1) Google Sketchup 8 software
2) Google Sketchup 8 plugin – SketchyPhysics v3.5.6
3) Google Sketchup 8 plugin – SuPy v1.6 voor Python v2.5
4) Python 2.5
5) Python 2.5 library – PySerial v2.5

1) Google Sketchup 8 software

SketchUp is een 3D tekenprogramma.

A) Installeer Sketchup 8 via de installer.

2) Google Sketchup 8 plugin – SketchyPhysics

Met deze SkutchUp plugin kun je fysics toevoegen aan SketchUp.

A) Download de Sketchup plugin “SketchyPhysics” en pak het archief uit naar [Sketchupfolder]\tools ,waarbij de MAP en .RB extensie in de tools folder zit.

3) Google Sketchup 8 plugin – SuPy

Met deze plugin kan je Python scripts gebruiken in SketchUp.

A) Download de Sketchup plugin “SuPy v1.6 voor python v2.5” en pak het archief uit en kopieer de plugins folder naar [Sketchupfolder]\tools.

4) Python 2.5

Python is een programmertaal.

A) Installeer Python naar c:\Python25 via de installer.
B) Vergeet niet python toe te voegen aan het SYSTEEM PAD

5) Python 2.5 – PySerial

PySerial is een bibliotheek voor Python om seriële poorten te gebruiken.

A) Installeer PySerial naar via de installer (de installatiefolder van python zal automatisch gedetecteerd worden)

Sketchup 8 starten

Als je nu Sketchup 8 start moet alles verlopen zonder foutmeldingen en zie je deze schermpjes van SketchyPhysics:

sketchyphysics schermpjes