Op deze pagina vind je een voorbeeld om via de ESP-01 module een DS18B20 (Dallas 1-wire) temperatuur sensor te gebruiken via de GPIO pinnen met de firmware ArduinoIDE. Hardware     BESTEL NU! BESTEL NU! (WATERDICHT) De DS18B20 is nauwkeurige digitale temperatuur sensor, het is …

ESP8266 WiFi – Temperatuur sensor DS18B20 uitlezen (ArduinoIDE) Lees meer »

Er is op het Arduino forum een script te vinden voor het uitlezen van 1-Wire apparaten met behulp van de OneWire bibliotheek: Wat heb je nodig? 1) OneWire arduino library Het script:

Met mijn iButton DS1982 geeft dit als …

1-Wire – Apparaat ID’s uitlezen (Arduino) Lees meer »

Installatie van Arduino IDE libraries: Arduino info Informatie (ENG): OneWire Library OneWire lets you access 1-wire devices made by Maxim/Dallas, such as temperature sensors and ibutton secure memory. For temperature sensors, the DallasTemperature library can be used in conjunction with this …

Arduino Library – OneWire Lees meer »